BASISCURSUS

De basiscursus bestaat uit lessen van een uur. Tijdens deze lessen laten wij je kennismaken met een cocktail van verschillende dansen met partner o.a.:

swing - rock - rumba - chacha - salsa - wals - quickstep - tango - discoswing - modedansen - ...

Dit is de ideale cursus om een allround koppeldanser(es) te worden! 

Je hebt verschillende mogelijke dagen waarop je deze cursus kan volgen. Binnen een cursus mag je van dag veranderen of meermaals de les volgen zonder hiervoor meer te betalen.

Beginners starters 

  - dinsdag 14 sept. om 19.45u.  -  zaterdag 18 sept.om 18.15u.

1° jaars tweede deel

- maandag 13 sept. om 20.00u  vrijdag 17 sept.om 19.00u. 

2° Jaars tweede deel

- maandag 13 sept. om 18.45u. - zaterdag 18 sept.. om 19.30u.

3° Jaars tweede deel

- woensdag 15 sept. om 19.45u.   -   zaterdag 18 sept. om 17.00u.

4° Jaars tweede deel

- dinsdag 14 sept. om 21.00u. - zondag 19 sept. om 10.45u.

5° Jaars tweede deel

- maandag 13 sept.om 21.15u. - vrijdag 17 sept. om 20.15u.   

6° Jaars tweede deel

- vrijdag 17 sept. om 21.15u. 

 Vergevorderd tweede deel

- vrijdag 17 sept. om 21.15u.

Op donderdagnamiddag zijn de basiscursussen voor 60-plussers. Dit zowel voor paren als voor alleenstaanden.                                   In deze cursussen worden stijldansen,  modedansen en fundansen aangeleerd. 

Niveau 2 tweede deel

- donderdag   16 sept. om 14.00u.

Niveau 3 tweede deel

- donderdag   16 sept. om 15.00u.

SWING

In deze cursus wordt de Disco Swing aangeleerd op muziek van vroeger en nu! Na een beginnerscursus kan elk paar reeds goed uit de voeten met deze dansvormen. 

 

Je hebt verschillende mogelijke dagen waarop je deze cursus kan volgen. Binnen een cursus mag je van dag veranderen of meermaals de les volgen zonder hiervoor meer te betalen.

 Beginners starters

- donderdag  16 sept.. om 20.00u.

- zondag       19 sept. om 17.00u.

 

SALSA

Salsa is muziek en dans uit het Caraïbisch gebied. De salsa is een mix van vele muzieksoorten. Het woord salsa betekent in het Spaans letterlijk "saus". De salsa is ontstaan in Amerika uit de Cubaanse son en heeft zich verder ontwikkeld in het Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Wat je zeker kan zeggen is dat Cuba ongetwijfeld het land van de salsa is

De salsa is inmiddels wereldwijd een bekende en vooral geliefde muzieksoort en dans. Ook in België is de opmars van salsa onontkoombaar.

Salsa is geen statische stijl maar legt de nadruk op beweging. Dat betekent ook dat er geen vaste volgorde is waarin wordt gedanst. De man leidt en bepaalt aan de hand van de muziek de figuren.

Beginners niveau 1 

- dinsdag 14 sept.. 19.15u. 

Niveau 2 

- dinsdag 14 sept. 20.15u.  

Niveau 3 

- dinsdag 14 sept. 21.15u.